088 - 88 50 050 contact@samenwerktbeter.com
Selecteer een pagina

SAMEN WERKT BETER COÖPERATIE U.A.

PRIVACY VERKLARING

ingeschreven in het Handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 77377192.

Waarom deze privacyverklaring?

SAMEN verricht in zijn hoedanigheid van arbo-dienstverlener werkzaamheden op het gebied van arbo-advisering en verzuimbegeleiding.

Omdat SAMEN in het kader van zijn activiteiten als arbo-dienstverlener informatie uitwisselt waaronder gegevens die als persoonsgegeven kunnen worden aangemerkt en ook bijzondere persoonsgegevens zoals medische gegevens, kun je in deze privacyverklaring lezen welke gegevens SAMEN verwerkt, met welk doel en hoe SAMEN omgaat met die persoonsgegevens. Deze verklaring is dan ook van toepassing op alle persoonsgegevens die SAMEN in het kader van zijn activiteiten verwerkt.

Welke persoonsgegevens verwerkt SAMEN?

Gegevens van cliënten
SAMEN verwerkt voor zijn werkzaamheden van arbo-dienstverlener in ieder geval de volgende gegevens van zijn cliënten (de werknemers van opdrachtgevers of particuliere cliënten):

 • personeelsnummer;
 • geslacht;
 • voorletters;
 • tussenvoegsel;
 • achternaam;
 • geboortedatum;
 • straat en huisnummer;
 • postcode en plaats;
 • startdatum dienstverband;
 • uren per week;
 • SAMEN houdt voor iedere cliënt een medisch dossier bij.

De volgende persoonsgegevens van cliënten zijn optioneel en worden enkel verwerkt indien werkgever daartoe besluit en indien wettelijk toegestaan en nodig en noodzakelijk voor de werkzaamheden in verband met de betreffende patiënt:

 • BSN-nummer (Burgerservicenummer);
 • voornaam;
 • achternaam partner;
 • geboorteplaats;
 • land postadres;
 • telefoonnummer;
 • mobiel telefoonnummer;
 • e-mail adres;
 • datum wijziging dienstverband;
 • einddatum dienstverband;
 • norm-uren per week;
 • functie;
 • SFB (Structureel Functioneel Beperkt) status.

Gegevens van opdrachtgevers (werkgevers)
SAMEN verwerkt van opdrachtgevers (werkgevers) contactgegevens zoals bedrijfsnaam, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en e-mailadres en de benodigde gegevens voor de financiële administratie zoals factuurnummer, KvK-nummer, IBAN nummer, omschrijving dienst, bedragen.

Contact via website
SAMEN verwerkt gegevens die via het contactformulier op de website www.samenwerktbeter.com binnenkomen zoals naam, bedrijf, telefoonnummer, e-mailadres en de vraag en/of opmerking met als doel contact op te kunnen nemen met de betreffende persoon.

Ook verwerkt SAMEN via het formulier aansluiting op de website naam, bedrijfsnaam en e-mailadres om tarieven van op te vragen en toegezonden te krijgen.

Met welk doel verwerkt SAMEN de gegevens?

SAMEN verricht in zijn hoedanigheid van arbo-dienstverlener werkzaamheden op het gebied van arbo-advisering en verzuimbegeleiding. 

SAMEN verwerkt in de uitvoering van voornoemde werkzaamheden persoonsgegevens met als doel:

 • ter identificatie van cliënten en om te communiceren met cliënten en opdrachtgevers;
 • het begeleiden bij ziekteverzuim en bevorderen van de re-integratie van arbeidsongeschikte werknemers;
 • advisering op gebied van arbeidsomstandighedenzorg in de bij SAMEN aangesloten bedrijven;
 • het verrichten van medische keuringen zoals rijbewijskeuringen en preventief medisch onderzoek;
 • ter uitvoering van wettelijke taken die voor SAMEN van toepassing zijn (zoals de Wet verbeterde Poortwachter).

Mag SAMEN de gegevens verwerken?

SAMEN verwerkt persoonsgegevens op grond van de expliciete toestemming van de betrokkene, indien dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarin de betrokkene partij is zoals bijvoorbeeld de arbeidsovereenkomst met een werkgever, een wettelijke verplichting zoals bijvoorbeeld de Wet verbeterde Poortwachter dan wel een gerechtvaardigd belang van SAMEN om de gegevens te verwerken.

Hoe gaat SAMEN om met de beveiliging van de gegevens?

SAMEN zorgt voor voldoende technische en organisatorische maatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking (zoals onbevoegde kennisname, aantasting, wijziging of verstrekking van de gegevens) in lijn met de daarvoor geldende wet- en regelgeving waaronder maar niet beperkt tot de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en rekening houdend met de stand der techniek.

Hoe lang bewaart SAMEN de gegevens?

SAMEN bewaart persoonsgegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van het doel waarvoor de gegevens zijn verkregen en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Medische patiëntgegevens dienen bijvoorbeeld ten minste 15 jaar bewaart te blijven na einde behandeling. Na afloop van de bewaartermijn worden de persoonsgegevens gewist dan wel geanonimiseerd.

Verstrekt SAMEN gegevens aan derden?

SAMEN verstrekt met inachtneming van toepasselijke wet- en regelgeving gegevens aan:

 • de werkgever van cliënten in geval van verzuimbegeleiding, waarbij het slechts de volgende gegevens betreft: naam en geboortedatum, datum van het laatste consult, conclusies ten aanzien van de mogelijkheden tot werkhervatting door betrokkene, procesmatige begeleidingsafspraken;
 • derden op basis van een wettelijke verplichting.

Maakt SAMEN bij de verwerking van gegevens gebruik van derden?

SAMEN maakt voor de verwerking van persoonsgegevens gebruik van een online verzuim-registratiesysteem en een online systeem voor de financiële administratie van derden. In een zogenaamde verwerkersovereenkomst met deze derden verplicht SAMEN de derden contractueel tot geheimhouding en het nakomen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

SAMEN maakt gebruik van een administratief assistente voor administratieve taken zoals agendaplanning en correspondentie. Incidenteel schakelt SAMEN een collega bedrijfsarts of andere specialist in. De ingeschakelde externen worden verplicht tot geheimhouding van de persoonsgegevens waarvan hij of zij kennis kan nemen.

Voldoet SAMEN aan de eisen van de wet?

SAMEN gaat uiterst zorgvuldig om met de persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante wet- en regelgeving na.

Wat doet SAMEN op de website?

Op de website www.samenwerktbeter.com wordt enkel gebruik gemaakt van zogenaamde functionele cookies die noodzakelijk zijn voor een goede werking van de website van SAMEN. Denk daarbij aan het aanbieden van de mogelijkheid om inloggegevens op te slaan.

Ook wordt gebruik gemaakt van zogenaamde analytische cookies om het gebruik van de website te meten en te verbeteren.
Denk daarbij aan het bijhouden van het aantal bezoekers op de website en het bepalen van de volgorde waarin een bezoeker de verschillende pagina’s van de website bezoekt. SAMEN volgt hierbij geen individuele bezoekers.

Hoe kun je invloed uitoefenen op de verwerking van je persoonsgegevens?

Iedere betrokkene waarvan persoonsgegevens worden verwerkt heeft de volgende rechten:

 • inzage van zijn of haar persoonsgegevens en een kopie daarvan;
 • correctie van persoonsgegevens indien deze onjuist zijn;
 • het laten wissen dan wel anonimiseren van gegevens omdat ze niet meer juist zijn of bijvoorbeeld omdat de toestemming is ingetrokken;
 • een beperking van de verwerking te verzoeken;
 • overdracht van de betreffende persoonsgegevens; en
 • bezwaar te maken tegen bepaald gebruik.

Een verzoek daartoe kan je schriftelijk of per e-mail indienen door een brief of e-mail te sturen naar
SAMEN
Kerkhofstraat 21
5554 HG Valkenswaard

of per mail naar contact@samenwerktbeter.com onder vermelding van de naam van je verzoek en voorzien van je contactgegevens. SAMEN doet er alles aan om je verzoek of bezwaar zo snel mogelijk te behandelen en in ieder geval binnen 4 weken.

Daarnaast heb je het recht om een klacht in te dienen bij de toezichthouder de Autoriteit Persoonsgegevens.

Wordt de privacy verklaring wel eens gewijzigd?

Hoewel de privacyverklaring niet veelvuldig zal worden gewijzigd, behoudt SAMEN zich het recht voor deze privacyverklaring op ieder moment te wijzigen. Kijk op deze website voor de laatste versie.

 

COOKIE INFORMATIE

Wat is een cookie?

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website [en/of Flash-applicaties] wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.”

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij u herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op uw voorkeuren worden ingesteld. Ook wanneer u toestemming heeft gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij dit door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoeft u niet steeds uw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kan u verwijderen via de instellingen van uw browser.”

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.”

Google analytics

Via onze website wordt mogelijk een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. Wij hebben hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Privacy Shield principles en is aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Social media

Op onze website zijn mogelijk buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten (“liken”) of delen (“tweeten”) op sociale netwerken. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van de social media platforms zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. Leest u de privacyverklaring de socialmedia platforms (welke regelmatig kunnen wijzigen) om te lezen wat zij met uw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.”

“De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door social media platforms opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze stellen zich te houden aan de Privacy Shield principes en zijn aangesloten bij het Privacy Shield-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.”

Recht op inzage en correctie of verwijdering van uw gegevens

U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw gegevens. Zie hiervoor onze contactpagina. Om misbruik te voorkomen kunnen wij u daarbij vragen om u adequaat te identificeren. Wanneer het gaat om inzage in persoonsgegevens gekoppeld aan een cookie, dient u een kopie van het cookie in kwestie mee te sturen. U kunt deze terug vinden in de instellingen van uw browser.”

In- en uitschakelen van cookies en verwijdering daarvan

Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.”