088 - 88 50 050 contact@samenwerktbeter.com
Selecteer een pagina

Helaas waart het corona-virus nog steeds rond. Niet onverwacht want er werd al een tweede golf voorspeld die in de herfst zou optreden. Deze golf is nu actueel en hoewel we gelukkig een minder sterke stijging zien in ziekenhuisopnames en sterfte dan in het voorjaar is er nu sprake van een 2e ‘lichte’ lockdown. Veel werkgevers ondervinden hiervan flinke economische gevolgen. Niet alleen de horeca en evenementenbranche, maar ook veel andere branches zullen in de problemen komen. Het gebrek aan perspectief en duidelijkheid begint door te werken in de hele maatschappij. Het vertrouwen neemt af. Wanneer doen we het goed? Machteloosheid overheerst. Regels zijn niet altijd duidelijk. Hoe kan het dat ondanks alle maatregelen er toch een dergelijke stijging wordt gezien in de besmettingscijfers?

Toename verzuim

We zien dat er landelijk een flinke stijging optreedt in de verzuimcijfers. In het voorjaar viel dat nog mee. We zetten er met zijn allen de schouders onder om het virus onder controle te krijgen. Thuis werken waar het kon, was het devies. Na een paar maanden waren we blij ook weer naar het werk te kunnen, de collega’s weer te kunnen zien, anders dan via Teams of Zoom. Maar nu er voor de 2e maal weer thuis moet worden gewerkt zien we dat dit tot klachten leid. Het gebrek aan sociaal contact leidt tot allerlei problemen en hier is al veel over gezegd en geschreven. De focus ligt hierbij steeds op het aanpassen van het gedrag ( “handen wassen en afstand houden”)

Wat kun en moet je als werkgever doen?

We kunnen ons voorstellen dat het voor u als werkgever lastig is wat u kunt en moet doen voor uw medewerkers. Zowel op het gebied van het creëren van een veilige werkomgeving als ook voor de ondersteuning van uw werknemers die met klachten kampen. Het is erg belangrijk om, ook als medewerkers veel thuis werken, aandacht voor elkaar te hebben en in contact te blijven met elkaar.

Ook dient u er rekening mee te houden dat u in het kader van de risico-inventarisatie met betrekking tot de corona-risico’s aanvullende verplichtingen heeft. Hieronder geven we aan waar u rekening mee moet houden vanuit veiligheidskundig en gezondheidskundig inzicht.

  • Zijn alle mogelijke maatregelen genomen en opgenomen in een protocol?
  • Is het proces beschreven om maatregelen te evalueren en aan te passen aan laatste inzichten en richtlijnen?
  • Is de informatievoorziening naar mijn medewerkers op orde?
  • Is de RI&E aangevuld met betrekking tot de Corona-risico’s?
  • Zijn de kritische taken daarbij in beeld gebracht?
  • Is de bescherming voor kwetsbare doelgroepen goed geregeld?
  • Zijn de gezondheidsrisico’s van thuiswerken voldoende beheerst?

Luchtkwaliteit

Risico van besmetting door aerosolen ( kleine virusdeeltjes die in de lucht blijven zweven)  in relatie tot de luchtverversing.
Is de installatie Corona “proof” en voldoet deze aan de meest recente inzichten?
Let op! Als werkgever bent u volgens artikel 3 van de Arbowet verplicht om bij arbeidsomstandighedenbeleid in te gaan op de meest recente inzichten. Deze komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de richtlijnen van het RIVM of het OMT!

Een klimaat installatie die voldoet aan het bouwbesluit is niet persé coronaproof. In tegenstelling tot bijvoorbeeld de adviezen die door de GGD en RIVM gegeven worden.

Let op! Uiteindelijke bent u als werkgever verantwoordelijk voor de veiligheid en gezondheid van uw medewerkers. Onvolledige richtlijnen of foutieve adviezen doen daar niets aan af.

Voorzorgbeginsel en redelijkerwijs beginsel. Wat betekenen deze begrippen voor u als werkgever in deze situatie? “Bij twijfel niet oversteken”. Sterke aanwijzingen of een aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid zijn geen bewijs. Het redelijkerwijs beginsel gaat er in dit geval van uit, dat als er een sterk vermoeden is dat iets schadelijk is voor de (volks)gezondheid, dat uitgegaan moet worden van het ergste scenario. Met andere woorden: zorg dat het ventilatiesysteem “Corona Proof is.

Van welke informatie moet ik uitgaan?

Officiële richtlijnen dienen als startpunt. Vervolgens onderzoekt u of er aanvullende afspraken zijn via de branche vereniging.
Er is een brede waaier aan bronnen voor de laatste inzichten. Ook uw bedrijfsarts of veiligheidskundige kunnen u hierbij behulpzaam zijn.

Als ik de richtlijnen van de overheid volg, doe ik als werkgever dan voldoende?

Neen! (zie bovenstaande) Het is belangrijk dat u de RI&E aanvult met basis-beheersmaatregelen. Denk aan het protocol, instructie en PDCA. Beschrijf kritische functies en breng de risico’s van thuiswerken in kaart. Heb ook aandacht voor de kwetsbare groepen in deze.

Als u signalen opvangt dat medewerkers klachten ontwikkelen of hulp nodig hebben staan wij uiteraard voor u klaar. Denk daarbij aan de inzet van de bedrijfsarts. Dat kan ook preventief en liefst voordat de klachten verder oplopen. Gerichte begeleiding, bijvoorbeeld in de vorm van coaching, voorlichting of een workshop kan uitkomst bieden.

We kunnen ons voorstellen dat u vragen heeft over bovenstaande aspecten. We staan voor u klaar om u te helpen. Schroom niet om contact met ons op te nemen contact@samenwerktbeter.com of bel naar 088-8850050 en we komen graag bij u langs.

Peter Lohman | bedrijfsarts SAMEN

Share This