088 - 88 50 050 contact@samenwerktbeter.com
Selecteer een pagina

In mijn rol als adviseur Inzetbaarheid & Verzuim wijs ik werkgevers én werknemers vaak op het belang om vooruit te kijken met betrekking het inzetbaar blijven op de arbeidsmarkt.

Brigitte Filippini-Santegoeds | Adviseur Inzetbaarheid & Verzuim

Zeker als een werknemer regelmatig verzuimt vanwege werkgerelateerde klachten is het belangrijk om in beweging te komen. Is dit werk nog wel geschikt voor deze werknemer? Wat als dat niet meer zo is? Kan het werk dan worden aangepast? En als dat niet het geval is?

Maar ook bij een vergrijzende populatie in werkzaamheden die fysiek zwaar zijn is het belangrijk om preventief aandacht hiervoor te hebben. Vaak echter, zeker bij langdurige dienstverbanden, komen werkgever en werknemer pas in actie als het echt niet meer gaat. Dan is er vaak al sprake van frequent en/of langdurig verzuim wat kan uitmonden in een WIA status.

Veranderingen op de arbeidsmarkt

In de huidige tijd waarin de veranderingen elkaar snel opvolgen, denk aan robotisering en digitalisering, is het belangrijk stil te staan bij de consequenties hiervan voor werknemers. Dat geldt ook voor de werknemer zelf!
Niet zelden voelen werknemers zich niet geroepen om uit zichzelf in beweging te komen. Zeker als er geen directe aanleiding voor is. Veel werknemers zien hun ontwikkeling toch primair als een verantwoordelijkheid van de werkgever. Als de werkgever hierin niet het voortouw neemt gebeurd er vaak niets. Werknemers kunnen niet meer meekomen met de veranderingen op de werkvloer omdat ze stil zijn blijven staan. Ze zijn daardoor niet meer geschikt voor het werk bij de eigen werkgever en hun kansen op de externe arbeidsmarkt nemen af. Het gevaar van werkloosheid zonder perspectief neemt daarbij toe.

Eigenaarschap

Vanuit werkgevers hoor ik de roep om meer eigenaarschap bij werknemers voor hun eigen inzetbaarheid, toenemen. In bepaalde sectoren zijn jaren geleden al loopbaan ontwikkelbudgetten of persoonlijke ontwikkelbudgetten in het leven geroepen om medewerkers te motiveren aan de eigen ontwikkeling en inzetbaarheid te werken. Toch wordt er ook nog vaak voor gekozen dit budget in te zetten voor andere zaken, zoals het inkopen van extra vrije tijd.

Wanneer ik werkgevers adviseer met werknemers in gesprek te gaan over hun toekomst en hiervoor budget vrij te maken is dat niet altijd even gemakkelijk. Werkgevers zijn enerzijds bang goede werknemers kwijt te raken (of erger nog; de indruk te geven dat ze van hen af willen) en anderzijds geld te moeten uitgeven aan medewerkers waarbij ze mobiliteit willen bewerkstelligen zonder dat het resultaat geeft. Je kan iemand immers niet dwingen…

Werkgevers willen werknemers waarbij perspectief ontbreekt vaak wel faciliteren met een loopbaantraject (meestal in de vorm van outplacement) maar dan ook graag meteen een einddatum afspreken. En dat weerhoud werknemers er vervolgens weer van om de stap te zetten om zich te heroriënteren op hun mogelijkheden.

Ga de dialoog aan

Ik pleit er dan ook voor om regelmatig met werknemers de dialoog te voeren over hun inzetbaarheid. Niet pas wanneer er zich problemen of ontwikkelingen voordoen die dit noodzakelijk maken. Door open en transparant het gesprek te voeren over leefstijl, work-life balance, ambities, passies, talenten en vaardigheden en hierin te faciliteren, kan verzuim worden voorkomen en inzetbaarheid van werknemers worden vergroot.

Overheid helpt mee

De afgelopen maanden zijn veel werkgevers en daarmee werknemers en ZZP-ers getroffen door de gevolgen van de Corona crisis. Werkloosheid en dreigende werkloosheid neemt toe. De Nederlandse overheid heeft 50 miljoen beschikbaar gesteld voor iedereen tussen de 18 en de pensioengerechtigde leeftijd om aan zijn of haar ontwikkeling te werken.

Vanaf 1 augustus kan iedereen (werkend en werkloos) op kosten van de overheid een ontwikkeladvies aanvragen. Om hiervan gebruik te maken hoeft een werknemer zich alleen maar te melden bij een loopbaanadviseur bij hen in de buurt. De loopbaanadviseur registreert het traject, vraagt subsidie aan en handelt de administratie verder af.

Later in het najaar van 2020 kunnen ook online scholingsactiviteiten worden gevolgd. Opleiders kunnen de kosten van deze (online) scholingsactiviteiten dekken via de subsidieregeling NL leert door. Aan de uitwerking van deze regeling wordt nog gewerkt.  Kijk voor meer informatie op de website van de overheid.

Share This