088 - 88 50 050 contact@samenwerktbeter.com
Selecteer een pagina

diensten

samen, uw partner in bedrijfsgezondheid
contact

samen werken aan verzuim

Als een werknemer verzuimt is dat in veel gevallen niet omdat hij of zij geen (enkele) werkzaamheden meer kan verrichten. Vaak spelen andere factoren een rol zoals bijvoorbeeld klachten die voortkomen uit levensfase-afhankelijke en/of leefstijl keuzes.

In de andere gevallen is het van belang in een vroeg stadium zwaardere problematiek te herkennen en adequaat te behandelen. Het niet juist en/of tijdig inzetten van een bedrijfsarts of interventie kan verzuim immers verlengen.

Daarom besteden wij uitgebreid aandacht aan het in kaart brengen van de bestaande situatie. We nemen de tijd om zaken bespreekbaar te maken met zowel werknemer als werkgever. 

Natuurlijk brengen we de beperkingen van de werknemer in kaart maar in al onze adviezen staan vooral de mogelijkheden centraal. Op basis daarvan kunt u samen met uw werknemer afspraken maken over het optimaal benutten van zijn of haar inzetbaarheid van dat moment en toewerken naar een succesvolle re-integratie.

Het loskoppelen van ziekte en verzuim, de-medicaliseren, tijdig herkennen van zwaardere problematiek en gericht interveniëren is waar wij goed in zijn! 

Neem vrijblijvend contact met ons op voor een kennismaking.

samen werken aan inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid staat hoog op de agenda. De mate waarin mensen gelukkig zijn op hun werk bepaalt in hoge mate of ze zelf hun verantwoordelijkheid nemen ten aanzien van het duurzaam inzetbaar zijn en blijven.

Duurzame inzetbaarheid is een gedeelde verantwoordelijkheid van zowel werkgever als werknemer. De dynamiek en de wisselwerking tussen medewerker en werkgever zijn hierin bepalend. Soms loopt men hierin vast en kan ondersteuning of advies gewenst zijn.

Onze professionals zijn ervaren in het begeleiden van werkgevers en werknemers bij inzetbaarheidsvraagstukken. Of het nu gaat om strategisch advies of praktische coaching van werknemer(s) of het management, samen helpt u verder.

 

samen werken aan vitaliteit

Vitale werknemers zijn in het algemeen gelukkiger, werken met meer plezier, zijn productiever en verzuimen minder.

In onze optiek staat vitaliteit aan de basis von bedrijfsgezondheid en is het een belangrijke pijler in het voorkomen en beheersen van verzuim.

De diensten die wij onder deze noemer aanbieden zijn zeer uiteenlopend van aard: van (strategische) adviezen tot praktische zaken als preventief medisch onderzoek (PMO), leefstijl- en voedingsadvies.

Ook onderwerpen als omgaan met stress, beweging en ontspanning zijn onderwerpen die van invloed zijn op de vitaliteit van uw werknemers en daarmee uw bedrijfsgezondheid. 

samen werken aan veiligheid

Een veilige, gezonde en prettige werkomgeving zorgt voor minder ongevallen, een lager ziekteverzuim en tevreden werknemers, hogere productiviteit en een lager verloop.

Inzicht in de risico’s en een plan om deze risico’s te verminderen, krijgt u middels een Risico-Inventarisatie en Evaluatie (RI&E). Het opstellen van een RI&E en een planmatige aanpak voor het verminderen van arbeidsrisico’s vormen de kern van de Arbo-wetgeving.

Wij kunnen u ondersteunen bij het opstellen van de RI&E en bij het uitvoeren van de actiepunten in de RI&E. Daarnaast adviseren wij u over de effectiviteit van uw arbobeleid en ondersteunen wij u bij het voldoen aan Arbo-wetgeving.

Ook voor andere veiligheidskundige vraagstukken kunt u bij ons terecht. Zoals bijvoorbeeld het inrichten van de Bedrijfshulpverleningsorganisatie, machineveiligheidsaspecten, verrichten van werkplekonderzoek en onderzoek naar blootstellingsrisico’s zoals lawaai, gevaarlijke stoffen en fysieke belasting.