088 - 88 50 050 contact@samenwerktbeter.com
Selecteer een pagina

Er is nog veel onduidelijkheid over de belangrijke rol die een arbeidsdeskundige heeft in het re-integratietraject.  Een vaak gehoorde misvatting is dat de arbeidsdeskundige pas ingeschakeld moet, of hoeft,  te worden als het verzuim een jaar heeft geduurd.

Dat doet naar onze mening de toegevoegde waarde van een arbeidsdeskundige tekort. Het is een interpretatie van de Wet Verbetering Poortwachter die als dusdanig wordt uitgelegd. Maar wij willen niet iets doen ‘omdat het in de wet staat’, maar omdat het zin heeft.

Wanneer arbeidsdeskundige inschakelen?

Als de bedrijfsarts aangeeft dat er mogelijkheden zijn, worden die dan ook benut? Vaak wordt er alleen gekeken naar mogelijkheden voor terugkeer naar eigen werk. Maar er zijn vaak al eerder kansen om de re-integratie te starten. De arbeidsdeskundige kan hierbij adviseren. Ze beoordeelt en weegt de belasting in werk en kan gericht adviseren over de mogelijkheden voor de werknemer in het werk.

Met een arbeidsmogelijkheden onderzoek kunnen daarbij eventuele obstakels, zoals een verminderd functioneren of verstoorde arbeidsverhouding ook benoemd en/of weggenomen worden.  De arbeidsdeskundige komt op locatie van de werkgever en heeft een gesprek met werknemer en werkgever en bezoekt de werkplek. Op deze manier worden meteen de mogelijkheden voor (aangepast) werk in kaart gebracht. 

Ook wanneer sprake is van twijfel aan de haalbaarheid van duurzaam herstel voor eigen werk is ons advies om tijdig de arbeidsdeskundige in te schakelen! Dat kan dus al eerder dan pas na een jaar verzuim duidelijk zijn. Sterker nog, kijkend naar de uitstroomcurves neemt de kans op terugkeer naar eigen werk al veel eerder zienderogen af.

Wat gebeurt er tijdens een AD-consult?

Een arbeidsdeskundig consult is een vooronderzoek, een verkennend gesprek wat onze arbeidsdeskundige voert met werkgever en werknemer. Daarbij wordt een inschatting gemaakt van de mogelijkheden voor re-integratie richting eigen werk. Als dat niet haalbaar is wordt er gekeken naar andere mogelijkheden bij de eigen werkgever, of mogelijkheden op de arbeidsmarkt.

Ook is dit een goed moment om zowel werkgever als werknemer uitvoerig te informeren over de Wet Verbetering Poortwachter en de consequenties van een WIA traject. Als er sneller duidelijkheid is over het niet haalbaar zijn van re-integratie in eigen werk kan er al eerder een start gemaakt worden met een 2e spoor traject. Zodat er geen kostbare tijd verloren gaat en er meer kans is op een succesvolle re-integratie elders.

Peter Lohman | bedrijfsarts SAMEN

Share This