088 - 88 50 050 contact@samenwerktbeter.com
Selecteer een pagina

Het zal niemand ontgaan zijn dat de hele wereld in de ban is van het Corona-virus, ook wel COVID-19 genoemd. Dit beruchte virus heeft nu ook de Poorten van het UWV bereikt.

Bij de aanvraag WIA na 20 maanden verzuim toetst het UWV op basis van de ingezonden stukken, het re-integratieverslag, of er voldoende re-integratie-inspanningen gedaan zijn door werkgever en werknemer. Indien er volgens het UWV niet voldoende is gedaan kan er een “boete” worden opgelegd, ook wel loonsanctie genoemd. De WIA beoordeling wordt dan maximaal een jaar opgeschoven, wat betekent een jaar langer loon doorbetalen. Deze periode kan bekort worden als werkgever alsnog aan de inspanningen voldoet.

De beoordeling vindt plaats volgens de Werkwijzer Poortwachter. Echter het kan zijn dat de werkgever of werknemer door de corona-crisis niet (of niet voldoende) aan de re-integratie-inspanningen heeft kunnen voldoen. Het UWV geeft aan dat er ook dan “maatwerk” geleverd moet/zal  worden bij de beoordeling van het re-integratieverslag. Door de COVID-19 kunnen er namelijk extra deugdelijke gronden zijn waardoor de re-integratie is gestagneerd. Bijvoorbeeld het bedrijf is verplicht gesloten geweest (zoals horeca), waardoor werknemer niet heeft kunnen re-integreren bij de eigen werkgever.  Of re-integratie-inspanningen in het 2e spoor lopen vertraging op, herplaatsing lukt niet, arbeidsritme opdoen niet mogelijk enzovoorts. Let op, niet (tijdig) inzetten van arbeidsdeskundig onderzoek of spoor 2 re-integratie-traject zijn in principe geen deugdelijke gronden.

Het is belangrijk dat werkgever goed motiveert op welke gronden en voor welke periode de re-integratie is gestagneerd.  Uiteindelijk is het toch het UWV die beslist…

auteur Peter Lohman
Bronvermelding: Addendum werkwijzer Poortwachter. https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

Share This